ochrona pasywna

Aktywna ochrona antyterrorystyczna budynków oparta jest na pracownikach ochrony, monitoringu, alarmach, kontroli wejść i wyjść czy działaniach antyterrorystów, policji i straży pożarnej.

Pasywna (zwana też bierną) ochrona antyterrorystyczna budynków jest efektem takich elementów składowych jak odpowiednio ukształtowana bryła, konstrukcja, wnętrze, otoczenie i zastosowane materiały. Różne mogą być działania terrorystów, a także ich skala. Nie sposób zabezpieczyć całkowicie budynek na wszelkie akty terroru. Można zabezpieczyć go na część z nich, albo chociaż złagodzić ich skutek. Tak, aby szkody na mieniu, a przede wszystkim życiu i zdrowiu użytkowników były jak najmniejsze.