bryła

Wybuch jest gwałtownym wydzielaniem dużej ilości energii. Jeśli nastąpi w powietrzu, to będzie mu towarzyszyć wzrost ciśnienia w postaci powietrznej fali uderzeniowej. Dlatego odporność bryły na wybuchy związana jest z jej właściwościami aerodynamicznymi. Istotne są przede wszystkim dwie cechy: zwartość i opływowość.

Bryła zwarta, to taka, która posiada jak najprostszą formę, bez zbędnego rozbudowania i elementów wystających po za obrys budynku (zadaszenia, balkony, wykusze, szyldy reklamowe itp.). Opływowość (naroża mocno sfazowane lub zaokrąglone, kształty bliższe koła/owalu niż kwadratu/prostokąta) umożliwia powietrznej fali uderzeniowej łatwiejsze ominięcie budynku. Dobrze sprawdzają się budynki niskie oraz wkomponowane w ukształtowanie terenu (częściowo ukryte w ziemi lub całkowicie podziemne) przysypane grubą warstwą ziemi.

Powyższe cechy nadają budynkowi jednocześnie dobre właściwości termoizolacyjne.