bryła

Wybuch jest gwałtownym wydzielaniem dużej ilości energii. Jeśli nastąpi w powietrzu, to będzie mu towarzyszyć wzrost ciśnienia w postaci powietrznej fali uderzeniowej. Dlatego odporność bryły na wybuchy związana jest z jej właściwościami aerodynamicznymi. Istotne są przede wszystkim dwie cechy: zwartość i opływowość.

Bryła zwarta, to taka, która posiada jak najprostszą formę, bez zbędnego rozbudowania i elementów wystających po za obrys budynku (zadaszenia, balkony, wykusze, szyldy reklamowe itp.). Opływowość (naroża mocno sfazowane lub zaokrąglone, kształty bliższe koła/owalu niż kwadratu/prostokąta) umożliwia powietrznej fali uderzeniowej łatwiejsze ominięcie budynku. Dobrze sprawdzają się budynki niskie oraz wkomponowane w ukształtowanie terenu (częściowo ukryte w ziemi lub całkowicie podziemne) przysypane grubą warstwą ziemi.

Powyższe cechy nadają budynkowi jednocześnie dobre właściwości termoizolacyjne.

Elementy na elewacji nie powinny umożliwiać wspinanie się na wyższe kondygnacje. Do takich elementów zaliczają się np.: kraty okienne i drzwiowe, konstrukcje pod pnącza, wystające elementy stolarki (jak w przypadku wieżowca hotelu Marriott w Warszawie) czy po prostu drabiny prowadzące na dach.