otoczenie

Dzięki otoczeniu można zmniejszyć ryzyko oraz skalę zagrożenia terrorystycznego. Kluczowe są m.in.: lokalizacja, sąsiednie budynki, łatwość monitoringu oraz możliwość poruszania się samochodami.

W przypadku wybuchu bomby poza budynkiem, obiekty w pobliżu (w tym inne budynki) mogą wpłynąć na zwiększenie powietrznej fali uderzeniowej (poprzez odbicie i ukierunkowanie). Sąsiednie budynki nie powinny ułatwiać dostanie się na dach chronionego budynku czy sforsowanie ogrodzenia.

Otoczenie nie powinno utrudniać monitoringu pracownikom ochrony. Lepiej sprawdzi się ogrodzenie ażurowe niż pełne. Przemyślane powinny być rozmieszczenie oraz wysokość roślinności (drzew, krzewów). Zewnętrzne oświetlenie po zmroku powinno ułatwiać monitoring, a jednocześnie nie powinno oślepiać osób na terenie i poza nim (w tym uczestników ruchu drogowego).

Poruszanie się pojazdami wokół budynku powinno być ograniczone do określonego terenu i w zakresie niedużych prędkości. Niewskazane jest umieszczanie parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, zwłaszcza przed wejściem głównym. Ograniczyć wyjazd poza dozwolone strefy lub parkowanie tuż budynkiem można poprzez słupki (betonowe, metalowe) czy elementy małej architektury, jak latarnie, ciężkie donice, kwietniki, ławki, stojaki na rowery itp. Różnego rodzaju spowalniacze służą uniemożliwieniu rozpędzenia się i sforsowania zabezpieczeń, czy nawet przeszklonych drzwi i witryn.

Ograniczenie ruchu pojazdów zawiera pewną sprzeczność. Powyższe zabezpieczenia nie mogą utrudniać dojazdu pojazdom specjalnym jak wozy strażackie, karetki pogotowia ratunkowego, samochody policji czy antyterrorystów. Jednocześnie przestrzeń wokół budynku nie powinna utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, a miejsca parkingowe dla nich nie powinny być zbyt daleko umieszczone.

Problematyczne może być również otoczenie dalsze i obiekty budowlane, których zniszczenie (lub uszkodzenie) może zagrozić znacznemu obszarowi. Mogą to być np. elektrownie atomowe, zapory wodne czy składowiska materiałów niebezpiecznych.